ХИПНОЗА – ПРОВОКИРАЙ ПОДСЪЗНАНИЕТО СИ!

КАКВО Е И КАКВО НЕ Е ХИПНОЗАТА?

„ Стените са в твоето съзнание. Можеш да минеш през тях само ако повярваш, че можеш да го направиш. „ – Ричард Бах

Запознат ли си, какво всъщност представлява хипнозата? Представяш ли си картина на човек, приличащ на магьосник, който размахва махало пред лицето ти и те потапя в сън, докато ти си безпомощен и извън всякакъв контрол? Или може би  виждаш човек с празен поглед, който се подчинява на командите на хипнотизатора, против своята воля, след което не помни нищо.

Много често са ми задавали въпроса: Добре, а ако си кажа всичко? Имам тайни, които не желая да споделям? Или ако „ме хипнотизират“ да направя нещо, което не искам?

Всички тези картини в съзнанието ни, относно същността на хипнозата, са до голяма степен формирани от липсата на достатъчно знания. От изкуственото забулване на хипнозата в мистерия, прикриването на факти и недостатъчната информираност относно този метод, като средство за лечение.

Сега ще опитам да демистифицирам най-често срещаните представи за хипнозата, като те запозная със основата, която стои в същността на този метод.

Още древните шамани са познавали силата на сугестията. В религията такива методи присъстват под формата на транс, молитва, съзерцание, ритуален танц, медитация и др. Хипнозата е близка до тези методи. Тя е състояние на контролиран транс, на влизане в роля, отговор на очакване,  променено състояние на съзнанието с фокусирано внимание и повишена внушаемост.

Хипнозата се характеризира с отчетливо чувство на физическа и умствена релаксация, което често не се възприема от клиента като хипноза.

При лека хипноза човек има инициативност и при желание може да прекрати транса. При средната степен на хипноза съзнателният контрол е занижен, а човек е обърнат навътре в себе си. При дълбока хипноза липсва критичност. И трите степени на дълбочина са лечебни.

Навеждането в хипнотичен транс лекува, дори без използване на конкретни внушения. Това е естествено състояние, желано състояние. Често сами се потапяме в него вършейки ежедневните си дейности, особено ако дейността е бавна, монотонна, свързана с фиксиране на вниманието. Пример за такива дейности е: четенето на книга, гледането на увлекателен филм, пътуване с автомобил, чакане на опашка, слушане на музика, мечтаене, фантазиране и др. В такива ситуации сме повече вътре в себе си, а околната среда спира да съществува.

На практика всяка хипноза е невероятно средство за навлизане в подсъзнанието и посредством внушения, направляване на съзнателните процеси.

Хипнозата е много добър метод за лекуване на страхове, фобии, панически атаки, борба със зависимости, алергии, астма, хранителни разстройства, заекване, тикове, полови дисфункции и др.

Извън психотерапията, хипнозата може да бъде използвана за връщане в минал живот (или животи), откъдето бихме могли да вземем ценен за нас опит, който да приложим в настоящата си реалност.

Използването на хипноза в психотерапията е известно като хипнотерапия. Хипнотерапията е средство за увеличавана на контрола върху мисли, емоции, действия, чувства, поведения, навици, а това от своя страна води до повишаване на увереността и самооценката. Истинската цел в повечето случаи е да се усвои ефективно умствената динамика и да се подобри контрола върху собствения живот.

КАКВО МОЖЕШ ДА ПОСТИГНЕШ С ХИПНОЗА?

Чрез метода на хипноза, можеш да постигнеш положителни промени в живота си, и успех в следните области:

 • Избавяне от неврози
 • Справяне с безсъние, депресии, зависимости, паник атаки, заекване и др.
 • Освобождаване от вредни привички, фобии и други негативни склонности
 • По-добра самооценка
 • Придобиване на умения за справяне с трудни ситуации
 • Повишена мотивация и решителност
 • Избавяне от физическо и умствено напрежение
 • Подобряване на паметта
 • Добро ниво на концентрация и внимание
 • Укрепване на междуличностните отношения
 • и др.

Разбира се хипнозата и хипнотерапията не са панацея нито магия. Най-важни са мотивацията и желанието за работа върху себе си, без които няма как да бъде постигнат успех. Истинската магия е отговорността и настойчивостта за постигането на целите.