ГЛАД ЗА ЛЮБОВ – 10 СИМПТОМА ЗА СЪЗАВИСИМОСТ

ГЛАД ЗА ЛЮБОВ – 10 СИМПТОМА ЗА СЪЗАВИСИМОСТ

Емоционална зависимост или т.нар. съзависимост е синоним на пристрастяване. Пристрастяване към хора, към поведение, към вещи…

Съзависимост е заблудата, че можеш да се опитваш да контролираш вътрешния си свят, преживявания и чувства, чрез контролиране на хора, неща и събития отвън. За съзависимия човек, контролът или липсата на такъв е в центъра на всеки аспект от живота му. Read more about ГЛАД ЗА ЛЮБОВ – 10 СИМПТОМА ЗА СЪЗАВИСИМОСТ