ТРИТЕ УНИВЕРСАЛНИ ВИДА СТРАХ

ТРИТЕ УНИВЕРСАЛНИ ВИДА СТРАХ

Страх – инстинктивна реакция, във връзка с възникнала потенциална опасност.

СТРАХ – КАКВА Е НЕГОВАТА ФУНКЦИЯ?

Страхът представлява съвкупност от  множество негативни чувства, емоции, мисли и вярвания, възникнали във връзка с определен обект или случка от обкръжаващата ни реалност. Съществуват определени ситуации и хора, които отключват страх и негативни чувства  в нас и ни блокират.

Съществува страх, който ни предпазва. Съществуват, обаче и страхове, които не са породени от минал опит и ситуации, в които сме попадали. Read more about ТРИТЕ УНИВЕРСАЛНИ ВИДА СТРАХ